Alleluja, Jezus żyje !!!!

Niedawno Papież Franciszek wydał adhortację skierowaną do młodych całego świata i do całego ludu Bożego. Już pierwsze słowa, które w niej zawarł są doskonałym komentarzem do tajemnicy paschalnej, a którą to za kilka dni będziemy przeżywać. Słowa Franciszka pragniemy uczynić dla Was kochani Pielgrzymi z Rodzinami i sympatycy Pielgrzymek Rowerowych oraz Katolickiego Klubu Sportowego ALPIN życzeniami z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych:

„Chrystus żyje. On jest naszą nadzieją, jest najpiękniejszą młodością tego świata. Wszystko, czego dotknie, staje się młode, staje się nowe, napełnia się życiem. Tak więc pierwsze słowa, które pragnę skierować do każdego z młodych chrześcijan, brzmią: On żyje i chce, abyś żył!

Bycie młodym jest nie tyle okresem życia, ile stanem serca.

Jezus zmartwychwstał i chce, abyśmy mieli udział w nowości Jego zmartwychwstania. On jest prawdziwą młodością zestarzałego świata, a także młodością wszechświata, który czeka „w bólach rodzenia” (Rz 8, 22), aby został przyobleczony Jego światłem i życiem. Przy Nim możemy pić z prawdziwego źródła, które podtrzymuje nasze marzenia, nasze plany, nasze wielkie ideały, i które posyła nas do głoszenia życia, jakim warto żyć.”

Takiej nowości i takiej młodości serca płynącej od Zmartwychwstałego i Żyjącego Pana z całego serca Wam życzymy.

Posted in Aktualności.