Kontakt

Adres:

ul. Partyzantów 38,
35-234 Rzeszów

Adres do korespondencji:

ul. Lwowska 46, 35-301 Rzeszów
woj. podkarpackie

E-mail: klubalpin@klubalpin.pl
tel. 602 262 955