O nas

Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II w Rzeszowie  wchodzi w skład Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, mającego osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego. Jest wpisany do  ewidencji klubów sportowych  nie prowadzących działalności gospodarczej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Formalne istnienie klubu przypisuje się na dzień 8 stycznia 2001 roku, kiedy to  zatwierdzono Statut Klubu i wpisano go do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej i ich związków prowadzonej przez Prezydenta Miasta Rzeszowa pod numerem 023.

W dalszej kolejności klub stał się członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Sportowego Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, a jego przedstawiciele zaczęli brać udział w ogólnopolskich spotkaniach organizacyjnych i sportowych.

Klub zajmuje się różnymi formami aktywności sportowej pośród dzieci i młodzieży, jednak zdecydowanie koncentruje swoje zainteresowania wokół turystyki rowerowej. Wyprawy te mają one charakter  Rajdu i Pielgrzymki zarazem. Próbują łączyć elementy  sportu i  religii. Zmierzają do osiągania coraz lepszych wyników sportowych  przy jednoczesnym hartowaniu ducha i ćwiczeniu się w cierpliwości i wytrzymałości na trudne życiowe doświadczenia.

W tej dziedzinie na dzień 1 stycznia 2019 roku klub ma w swoim dorobku: 

  • 20 pielgrzymek  do Częstochowy
  • 9 pielgrzymek do Rzymu
  • 1 pielgrzymkę do Lourdes
  • 1 pielgrzymkę do Fatimy
  • 1 pielgrzymkę do Mariazell

W 2019 roku przygotowywana jest kolejna wyprawa do Częstochowy.