Zapisy czas start – Częstochowa 2019

 

Ruszają zapisy na pielgrzymkę rowerową do Częstochowy!

 

CHĘTNI NA PIELGRZYMKĘ DOKONUJĄ NASTĘPUJĄCYCH FORMALNOŚCI:

  1. Wypełnienie karty zgłoszeniowej oraz podpisanie deklaracji wyjazdu przez uczestnika pielgrzymki.
  2. Przedstawienie podpisanego oświadczenia.
  3. Podpisanie zgody na wyjazd przez rodziców (dla osób, które nie ukończyły 18 roku życia).

* W przypadku osób niepełnoletnich wszystkie dokumenty podpisują oni sami oraz ich rodzice lub prawni opiekunowie.

Koszt całej pielgrzymki wynosi  990 zł (noclegi, pełne wyżywienie, towarzyszenie pojazdów podczas trasy, przygotowanie i zabezpieczenie trasy, ubezpieczenie, koszty organizacyjne, itp.). Nie zawiera on kosztu powrotu z Częstochowy do miejsca zamieszkania.

Wpłaty można dokonać w dwóch ratach. Przy zapisie (po wypełnieniu karty zgłoszeniowej) należy wpłacić 500 zł, natomiast najpóźniej do 10 lipca 2019 roku kwotę 490 zł. Można oczywiście od razu dokonać całości wpłaty.

Zapisujący się po 10 lipca wpłacają od razu całą kwotę.

DLA UCZNIÓW I STUDENTÓW PRZEWIDZIANA JEST  ZNIŻKA W KWOCIE 150 ZŁ. KOSZT WYJAZDU WYNOSI WÓWCZAS 840 ZŁ.

Uczeń/student posiadający ważną legitymację wpłaca zaliczkę w kwocie 500 złotych, a druga ratę w kwocie 340 zł.

 

Wszelkich wpłat dokonujemy na konto:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin“ im. Jana Pawła II

Nr 05 1240 1792 1111 0000 1973 8097

z dopiskiem:

Częstochowa 2019 + imię i nazwisko uczestnika pielgrzymki
np. Częstochowa 2019 Jan Kowalski

 

Istnieje możliwość przesłania dokumentów:

– pocztą tradycyjną w kopercie formatu A-5 na adres korespondencyjny klubu:

Katolicki Klub Sportowy „Alpin” im. Jana Pawła II, ul. Lwowska 46, 35-301 Rzeszów

– pocztą elektroniczną na adres sekretariat@klubalpin.pl (należy pamiętać w takim przypadku o zeskanowaniu wszystkich dokumentów i dołączeniu ich do zgłoszenia)

– wypełniając formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej www.klubalpin.pl

Liczba miejsc na pielgrzymkę jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszenia – przesłania kompletu wypełnionych dokumentów na wskazany adres. Dana osoba jest rejestrowana na liście pielgrzymkowej po weryfikacji wpływu na konto klubu I raty lub całości wpłaty.

Nie będziemy przesyłać potwierdzenia zgłoszenia bezpośrednio po nim, ale na krótki czas przed wyprawą. Podamy wówczas wszystkie niezbędne informacje szczegółowe. Prosimy o cierpliwość lub o telefoniczny kontakt z naszym klubem.

Wszystkie informacje o stanie przygotowań do wyprawy będą umieszczane na stronie internetowej www.klubalpin.pl

U W A G A :

W razie niedostosowania się do wymogów organizatorów i nieprzystosowania się do zasad obowiązujących w pielgrzymkowej grupie dana osoba zostanie odesłana do miejsca zamieszkania na własny koszt bez zwrotu pozostałych kosztów pielgrzymki.

 

Informacje i warunki uczestnictwa znajdziecie Państwo na stronie podanej poniżej:

Informacje – Warunki uczestnictwa

 

Formularz rejestracyjny dla uczestników rejestrujących się za pośrednictwem naszej strony znajdziecie Państwo na stronie podanej poniżej:

Rejestracja uczestników

 

Wszelkie dokumenty do pobrania są dostępne pod tym adresem: 

Dokumenty zgłoszeniowe – Częstochowa 2019

Posted in Aktualności.